Verslag van de 4e Dag van Het Veilig Werken 2014
28 oktober - Bouw & Infra Park, Harderwijk

Via het menu in de linkerkolom (archief), kunt u ook de foto-verslagen van eerdere edities vinden.

De Dag van Het Veilig Werken houdt na 4 edities op te bestaan.
De organisatoren hebben in goed overleg besloten weer ieder huns weegs te gaan en zich te focussen op hun eigen achterban om zo hun specifieke boodschap/doel beter te kunnen bedienen.
Op deze site vindt u nog enige tijd de (foto-)verslagen van de verschillende edities die vanaf 2011 hebben plaatsgevonden via het archief (hierboven de laatste editie in 2014).

Hieronder wordt u doorverwezen naar de websites van de organisatoren, c.q.  hun activiteiten.
Reijseger to the point
DeVeiligheidskundige.nl
SSVV
VCA